سلام تو این پوشه یکسری نمونه سوال هست اما جابشو خودتون باید زحمتشو بکشین .

از معماری لذت ببرین .

فایل پیوست 4138