برنامه طراحی برتر:


معرفی برنامه هایی در باب طراحی صنعتی-65031745076032096757-jpg


برنامه طراحی برتر هر سه شنبه از شبکه چهار سیما به معرفی محصولات برتر طراحی و بررسی خصوصیات طراحان آن ها می پردازد.

زمان پخش: سه شنبه ها 17:15

تکرار: شنبه ها 13:15