سلام دوستان
می دونم که موضوع طراحی احمقانه ای به نظر میاد. به خاطر همین توش موندم امیدوارم بتونید بهم کمک کنید: هر کمکی از ایده گرفته تا معرفی منبع و ... موجب سپاسگزاری من خواهد بود.