سلام من امسال (92) کنکور دادم و رتبه زیر گروه 2 منطقه 1 ام شده 115
طراحیم بد نیس....اما این سوالای عملیو که دیدم واقعا حس کردم هیچی حالیم نیس
چجوری باید شروع کنم؟تا آبان میتونم حرفه ای شم!؟و تینکه سوالای تستی عموما تو چه حیطه ای ه؟من هیچی از ماشینا و مدلشون نمیدونم...