ویلای اسبورز به درخواست کارفرما در نقطه ای بکر روی تپه ای جنگلی در منطقه ای به نام اسبورز در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر ساری طراحی شده است.خلوص, امنیت بالا, داشتن حریم و عدم اشراف از بیرون به داخل بنا و در عین حال فضاهای داخلی دنج و آرام, خواسته های اصلی کارفرما برای طراحی این پروژه بوده است.برای طراحی پروژه از خالص ترین فرم هندسی-مکعب-استفاده شده است.تاثیر متقابل خطوط منحنی تپه بر این مکعب باعث شده که این حجم با کمی تغییر خود را به طبیعت نزدیک تر کرده و صلبیت آن کاهش یابد. بنابراین در عین حفظ خلوص حجم اولیه, موجب سیالیت و پویایی آن شده و حجم ارتباط بهتری با محیط طبیعی بر قرار کرده است.به منظور حفظ شخصیت توپوگرافی و بکر ماندن سایت,دسترسی به بنا بدون دخل و تصرف در فرم ارگانیک تپه تامین شده است. این دسترسی در جهت حفظ خلوص فرم بنا در زیر ساختمان نیز امتداد یافته و ورود به بنا را از این بخش به صورت عمودی میسر می سازد.نوع دیگر بازشوها در این بنا نیز در جهت حفظ یکپارچگی فرم آن است. بدین گونه که دو وجه انتهایی از حجم به شیشه های تمام قد اختصاص یافته و سایر بازشوها با تداومی برگرفته از فرم,بخش جدایی ناپذیر از حجم تشکیل می دهند.با آنالیز سازه ای یک مکعب ساده و حجم طراحی شده,مشاهده می شود که فرم طراحی شده کاهش بیش از 50 درصد تنش ماکزیمم در سازه را به وجود می آورد.این بدان معنی است که فرم جدید کاملا بهینه تر از یک مکعب ساده عمل میکند و بر آن برتزی دارد. این رفتار مناسب سازه ای به دلیل فرم خاص ایجاد شده در سطح است.دراین مطالعه از مدل پلاستیک مورکولمب که برای مصالحی مانند بتن جواب های دقیق تری نشان می دهد استفاده شده است. تاثیر هندسی حجم بیرونی در داخل ساختمان نیز تبلور یافته و باعث ایجاد حس آرامش و پویایی در فضا شده است. فشار نیروهای حجم در داخل بنا نیز به گونه ای طراحی شده که نوعی تقسیم فضایی مناسب و پیوسته ایجاد کند. بیشترین تاثیر این نیروها در طراحی راه پله ارتباطی طبقات به چشم می خورد که کاملا پیوسته و همگام با فرم اصلی بنا شکل گرفته است.طراحی و قرار گیری سایر فضاهای داخلی با توجه به کیفیت مناسب ارتباط دو بازشوی تمام شیشه ای بنا انجام گرفته است.همچنین امکان استفاده مناسب از کوران طبیعی هوا در داخل بنا نیز فراهم شده و در عین حال با ایجاد ارتباط بصری مناسب بین دو بازشوی اصلی,حس احاطه شدن در طبیعت به مخاطب القا می شود.در نهایت با قاب کردن طبیعت در فضای داخلی اصلی این بنا تجربه ای جدید برای مخاطب خلق شده تا شور و هیجان طلوع و حس آرامش غروب را در منظر قاب خانه خود مشاهده کند.
سه بعدی خارج از ساختمان

نمای سه بعدی از فضای داخلی

پلان های ساختمان

برش های طولی و عرضی

پیکره بندی داخلی به همراه آنالیز سازه ای فرم