سال 2014 | 360 صفحه | ISBN: 9781782169888 | 13 MB |
معرفی:
به کمک دستورالعمل‌های آسان کتاب “راهنمای چاپ 3D با ماشین RepRap” برای بهینه‌سازی مدل‌های 3D برای چاپ 3D و فرآیند چاپ می‌توانید:
بر دشوارترین تکنیک‌های چاپ مسلط شوید
مدل‌ها را با راه حل‌های آسان برای چاپ 3D، بسازید.
با نحوه انتخاب بهترین دستگاه برش برای کار صحیح، آشنا شوید…این کتاب یک راهنمای سیستماتیک متشکل از بیش از 100 دستورالعمل می‌باشد که بر کمک به شما در درک فرآیند چاپ 3D با استفاده از ماشین‌های RepRap، تمرکز می‌کند.
هدف این کتاب تجهیز حرفه‌ای‌ها با یک مجموعه از دستورالعمل‌های کاربردی برای کمک به تبدیل مفاهیم مبهم به پروژه‌ها/ اشیای واقعی و قابل فروش با استفاده از تکنولوژی چاپ 3D می‌باشد.مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرنها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. "دکارت"