سال 2009 | 304 صفحه | ISBN: 9783037680070 | 110 MB |
معرفی:
پیشرفت‌های ثابت تکنولوژیکی و تمرکز بر ملاحضات زیست‌محیطی، تاثیری قدرتمند بر ساخت‌وساز ساختما‌ن‌های اداری و طراحی داخلی فضاهای کاری گذاشته است.
این کتاب‌ جنبه‌های مهم و فراتر از ملاحظات صرفا کارکردی از سازماندهی کار را درنظر گرفته است. این جنبه‌ها عبارتند از: هویت سازمانی، ایجاد یک محیط کاری مثبت و ایجاد انگیزه در محیط کار. کتاب معماری اداری و طراحی، بخش دیگر از مجموعه جدید Masterpieceهایی است که 60 طرح برجسته از سرتاسر جهان را ارائه می‌دهد.
خواننده به دقت کار‌های انتخاب‌شده را از شرکت‌های معماری بین‌المللی و همچنین تازه‌واردان نوید‌دهنده در کتاب پیدا خواهد کرد.
این کتاب، تحولات متنوع امروزه را دررابطه با ساخت‌وساز و طراحی ادارات مستندسازی کرده است.هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند. "ساموئل اسمایلز"