کاربرد منشن در این جا مانند همه‌ی شبکه‌های اجتماعی دیگر است. علامت @ را پیش از نام کاربری کاربر مورد نظرتان بنویسید تا منشن انجام شود.
در این حالت، پیامی آگاهنده به کاربر منشن شده فرستاده می‌شود.
دقت کنید که نام کاربری مورد نظرتان را دقیق و درست بنویسید (اگر کپی - پیست می‌کنید توجه کنید که با لینک یا هیچ کد دیگری نباشد).

مثال: @حسام @idealist

در صفحه مشخصات کاربری هر کاربر، در تب منشن‌ها می‌توان منشن‌های دریافتی هر کاربر را دید.