یک طراح خوب نکته‌های ریزی را می‌تواند ببیند که مردم عادی از دیدن‌شان ناتوان هستند.
در این بحث به معرفی محصول‌هایی که نشان از این نوع نگاه ریزبین دارند می‌پردازیم.
تصویرهای زیر به گلدان های کوچک مخصوص دوچرخه از طراحی به نام Colleen Jordan مربوط می‌شوند.