جدیدترین نوع چاپ ، چاپ بر زوی کاغذهای pvc میباشد که دارای مقاومت و کیفیت بالایی میباشند که توسط نسل جدید چاپگر ها به نام پرینتر کارت pvc یا همان چاپگر کارت پرسنلی چاپ میشوند که چاپ گارتهای شناسایی و کارتهای عضویت را در چند ثانیه خواهد داشت که چاپگر ی ساده و مقرون به صرفه میباشد که برای چاپ یک رو و یا دو رو مورد استفاده قرار میگیرد .