این چند ماهی که به قرنطینه گذشت، یکی از بهترین همراهان خیلی از ما کتاب بوده. از رمان های کلاسیک قدیمی گرفته تا داستانهای کوتاه.
تجربه های خودمون رو در مورد کتابهایی که خوندیم با هم به اشتراک بذاریم .