فایل پیوست 51981

متولد 1329 تهران است.

وی سال 1347 در هنرستان هنرهای زیبا تحصیل در هنر را آغاز و سپس وارد دانشگاه تهران شد.

مدتی برای تحصیل به سوربن رفت.

اسداللهی از سال 1366 تدریس در دانشكده هنرهای زیبا را آغاز كرد .

در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر دپارتمان گرافیک دانشکده هنرهای زیبا می باشد.

اسداللهی در نمایشگاههای مختلف در داخل و خارج از كشور شركت كرده است.

او از جمله مؤسسان انجمن صنفی طراحان گرافیك ایران بوده است.


فایل پیوست 51986


فایل پیوست 51987