پیداش کردم!!!!!!
اسم فولدرش theme-compat هست؟؟؟؟
یه سری فایل دیگه هم توشه، به صورت زیپ آپلود کنم؟؟؟
چه جوری فراخوانش کنم؟؟؟