سال 2003 | 192 صفحه | ISBN: 9780972667616 | 6,85 MB |معرفی: کتاب “طراحی مفهومی” یک اثر خوب برای یادگیری راندو و اسکچ در طراحی مفهومی به شمار می‌آید. این کتاب مراحل طراحی از ایده‌پردازی و اسکچ تا راندو نهایی را نشان می‌دهد.
کتاب “طراحی مفهومی” به معرفی ۳۵۰ اسکچ، نقاشی و رندرینگ از ۷ هنرمند معروف که خالق جهان خیالی فیلم‌هایی مانند مردان X، گزارش اقلیت، مرد عنکبوتی، ایستگاه‌های فضایی و Cityscapes می‌باشند، می‌پردازد.
این کتاب در ما مهارت‌هایی برای رقابت ایجاد می‌کند اگر به سختی کار کنیم.