دوستان میخوام تو این قسمت همه به هم کمک کنن تا برا ارشد اماده شیم