با سلام
در محیط ماشینکاری مانند surface machining پس از تشکیل دو part operation چگونه میتوان tool path replay یا همون فیلم ماشینکاری را در یک مرحله دید؟