سال 2003 | 192 صفحه | ISBN: 9780972667616 | 6,85 MB |
معرفی:
کتاب “طراحی مفهومی” یک اثر خوب برای یادگیری راندو و اسکچ در طراحی مفهومی به شمار می‌آید. این کتاب مراحل طراحی از ایده‌پردازی و اسکچ تا راندو نهایی را نشان می‌دهد.
کتاب “طراحی مفهومی” به معرفی 350 اسکچ، نقاشی و رندرینگ از 7 هنرمند معروف که خالق جهان خیالی فیلم‌هایی مانند مردان X، گزارش اقلیت، مرد عنکبوتی، ایستگاه‌های فضایی و Cityscapes می‌باشند، می‌پردازد.
این کتاب در ما مهارت‌هایی برای رقابت ایجاد می‌کند اگر به سختی کار کنیم.


خواندن کتابهای خوب، در حکم مکالمه با انسانهای شرافتمند گذشته است. "دکارت"