سال 2014 | 209 صفحه | ISBN: 9782940496112 | 59 MB |
معرفی:
کتاب “اصول و فرآیندهای طراحی تعاملی” برای طراحان جدید در تمام رشته‌های طراحی و رسانه که می‌خواهند اصول طراحی برای رسانه تعاملی را یاد بگیرند؛ فراهم شده است.
این کتاب هم به‌عنوان یک راهنمای ابتدایی و هم راهنمای همراه درزمینه چگونگی پژوهش، برنامه‌ریزی و طراحی برای پروژه‌های تعاملی که به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش هستند؛ در نظر گرفته شده است.
Jamie Steane با راهنمایی‌های روشن و کاربردی درزمینه ارائه موفق ایده‌ها و مفاهیم شما؛ طراحی، پژوهش و توسعه مبتنی بر کاربر، تصویر دیجیتال و تایپوگرافی، فرمت‌های تعاملی و شبکه‌ها و طرح‌های مبتنی بر صفحه را به شما معرفی می‌کند.دانشگاه واقعى، جایى است که مجموعه‌اى از کتاب در آن جمع‌آورى شده باشد."کارلایل"