یک طراح ایتالیایی به نام Arturo Vittori برجهایی برای تولید آب آشامیدنی در نقاط خشک افریقا طراحی کرده. WarkaWater که از یک اسکلت چوبی از نی و یک تور پلاستیکی تشکیل شده، قادره رطوبت موجود در هوا رو جذب و جمع آوری کنه. هر برج توانایی تولید 95 لیتر آب در روز رو داره. برج 39 کیلو وزن و در پهن ترین قسمتش، 8 متر قطر داره. ساختش بسیار ساده است و بدست مردم محلی و با ابزار کمی قابل تولید و بکارگیریست.

Brilliant WarkaWater Towers Collect Drinking Water from Thin Air in Ethiopia | Inhabitat - Green Design, Innovation, Architecture, Green Building

به نقل از این جا