یکی از مواردی که امروزه اشخاص زیادی هم در خانه های خود و هم در شرکتها استفاده میکنند پنجره های دوجداره می باشند.این پنجره ها از فاکتور های مثبت زیادی برخوردار می باشند.ولی در هنگام استفاده از پنجره دوجداره پازل ستاپ مواردی وجود دارد که اگر رعایت شوند کارایی بالاتر میرود.این موارد عبارتند از :
- روغن کاری قطعات به موقع و به صورت مرتب
- لاستیک های پنجره با یک پارچه صابونی هر سه ماه یکبار تمیز شوند.
- پارچه ای که برای تمیز کردن استفاده میشود ، بدون پرز باشد.
- قسمتهای مختلف از جمله دستگیره های پنجره دوجداره را مرتب بررسی نمایید که هرز نشوند.