مکعبی فلزی که داخل ان شبکه بندی شده و از استقامت بالایی برخوردار است که به صورت مکعب مربع و مکعب مستطیل در اندازه و ارتفاع و مدلهای مختلف در بازار صنعت قابل استفاده میباشد که از ان برای جابجایی اجناس به مسافتهای دور و یا چیدمان اجناس درون ان برای نظم در انبار شرکتها استفاده میشود.پاکس پالت فلزی با صرفه ترین پالتی است که شرکتها میتوانند سالیان سال از انها استفاده کنند. پالتهای BOX تا حدود 20 سال عمر میکنند و بعد از تخریب به صورت ضایعات فروخته شده و بعد از ذوب دوباره به چرخه صنعت باز گردانده میشوند.
پالت هاي فلزي پس از پالت هاي چوبي مورد استفاده قرار گرفته اند و در حال حاضر مقرار قابل تو جهي از ان استفاده مي شودودر ساخت پالت ها وسيله اتصال در اين نوع پالت پيچ ومهره يا جوش مي باشد جوش كافي ومناسب عمرپالت را افزايش مي دهد .معمولئ ورق مفتول وقطعات بكار رفته در ساخت پالتهاي فلزي از جنس اهن است ولي در برخي موارد از المونيوم نيز در ساخت انها استفاده مي شود .اگر چه پالت الومنييومي بسيار سبكتر است ولي نوع فولادي ان بسيارمحكم وقدرت تحمل ان بيشتر است ميذان اصطحكاك در پالتهاي فلزي بسيار كم است نكته اي كه در مورد استفاده ازپالتها فلزي بايد توجه نمود عدم وجود اصطحكاك كافي بين كف پالت وسطح انباري باشد كه در بعضي اوقات منجر به لغذيدن ان در هنگام بر داشتن ميشود .این مطلب برگرفته از سایت باکس پالت است . زنگ زدگي پالتهاي اهني نيز از جمله مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و با رنگ نمودن و پوشانيدن انها ازمواد زد زنگ نمود افزايش داده شود .با بكار بردن ورقهاي گالوانيزه بجاي ورقهاي معمولي نيز مي توان مقاومت پالت را در برابر ذنگ زدگي افزايش داد . اين نوع پالت بخصوص در سرد خانه ها قابل استفاده است .
مزاياي استفاده از پالت فلزي
خطر آتش سوزي ندارند
به تعمير و نگهداري كمتري نياز دارند
عمر آنها به پالتها ديگر بيشتر است
در صورت كثيف شدن ميتوان براحتي آنها را تميز كرد