بسیاری از شرکت ها از سنسور تشخیص چهره استفاده کرده اند یکی از این شرکت ها اپل است که این سنسور را به عنوان یک ابزار تشخیص هویت در گوشی خود استفاده کرده است .کمیته برگزاری مسابقات المپیک و پاراالمپیک 2020 توکیو در نظر دارند که از این فناوری در ورزشگاه استفاده کنند .
یکی از مشکلاتی که در برگزاری بازی بوجود می آید تشخیص چهره افراد در سالن است که عبارت اند : ورزشکاران و پرسنل و ... با ایجاد این فناوری در ورزشگاه دیگر فردی با کارت جعلی و سرقت کرده قادر به حضور در ورزشگاه نخواهد بود و از تماشاگران خواسته می شود که عکس بلیت خود را به این سیستم ها نشان دهند طبق اطلاعات بدست آمده این سیستم چهره 400000 نفر را می تواند ثبت و شناسایی کند و همچنین عکس های چهره به یک بانک اطلاعاتی ارسال می شود تا فرآیند دستگاه چهره آن ها را با چهره ورزشکاران و مسئولان حاضر در آنجا مطابقت دهد .طبق گزارشات بازی المپیک دو سال بعد اتفاق خواهد افتاد و امیدواریم که تا آن زمان این سیستم را ایجاد کنند تا مشکلاتی از قبیل استرس برای ورزشکاران و... به وجود نیاید .

منبع : برنامه تشخیص چهره