باربری در تهران:

راه ها و وسایل حمل و نقل دو رکن اساسی و مهم در حوزه ی باربری هستند.

راه و راهسازی در میان ایرانیان یک ضرورت بوده است بر همین اساس علل گرایش ایرانیان به راهسازی و به تبع آن توسعه و افزایش مهارت در این امر بوده است. در گذشته مردم برای دست یافتن به آبادیها فعالیت و کوچ می کردند و با گذشت زمان و به هم آمیخته شدن آبادیها و شکل گیری و تکامل بافت شهری، و وسعت یافتن فناوری و گسترش بازار مبادلات ، شهر نشینی رونق فراوان یافت و بافت های قدیمی از بین رفت.

لذا مردم برای دسترسی به امکانات از دیر باز از نقطه ای به نقطه ی دیگر جابه جایی داشته و نقل مکان می کردند.

جابه جایی و انتقال دادن وسایل و کالاها از جایی به جای دیگر در قلمرو باربری قرار می گیرد. این مساله در واقع یکی از مشغله های مهم انسان از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل توسعه بوده است.

درگذشته انسانها جهت حمل و نقل از چرخ ها و کالسکه ها استفاده می کردند و اما با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای انسان به خدمات باربری شرکت ها و موسسات باربری ایجاد و تاسیس شدند.

امروزه استفاده از وسایل نقلیه ی غول پیکر و سریع و راههای متفاوت زمینی، دریایی، هوایی با کیفیت های بسیار بالا برای سهولت در حمل و نقل و باربری تعبیه شده اند.

حمل و نقل دارای جنبه های مختلفی می باشد که به طور کلی شبکه های حمل و نقل را می توان به جاده ها، راه آهن، راه های آبی، راه های هوایی تقسیم کرد.

باربری تقاضایی است که وجودش در خصوص جابه جایی و حمل و نقل کالا می باشد.

ارائه ی خدمات کارآمد در حمل و نقل زمینی از پارامترهای لازم در امر باربری است. باربری درست و با کیفیت باعث افزایش تجارت خواهد شد. پارامترهای موثر بر حمل و نقل زمینی از مقررات و ضوابط حاکم بر باربری تاثیر خواهد گرفت.