موژان مجیدی یکی از موفق ترین چهره های ایرانی در زمینه معماری است. او تحصیلات خود را در دانشگاه Strathclyde شروع و در سال 1987 فارق التحصیل شده است. اولین پروژه او کار بر روی پروژه فرودگاه استاندارد در انگلستان بین سال های 1989 تا 1991 بوده است. او مدیر مسئول پروژه استادیوم ومبلی لندن بوده،و همچنین در سال 2004 به عنوان شریک ارشد فاستر + همکاران انتخاب گردیده است.موژان مجیدی در سال 2007 به مدیر اجرائی یا همان نزدیک ترین همکار فاستر منصوب شد. او پس از 27 سال سابقه در دفتر فاستر + همکاران، فعالیت خود را در دفتر معمار بزرگ دیگری به نام حدید دنبال می کند.