دوستان و الخصوص معماران و طراحان، برای ایده گرفتن در پروژه های طراحی خود از پلان و نقشه های موجود استفاده می کنند تا فضایی بهتر و عملگرا تر طراحی کنند، این موضوع رو ایجاد کردم که دوستان پلان های خود را به اشتراک بگذارند تا باهم بتوانیم رستوران و کافه های بهتر طراحی کنیم.