سلام اقای اخلاقی
اگه میشه اینروشی که گفتین ترانسفر را توضیح دهید

چاپ ترانسفر (انتقالی)که اول بر روی کاغذ مخصوص و یا بر روی سلفون چاپ بخوره و بعد از روی کاغذ و
یا سلفون به مورد چاپ انتقال داده بشه