The Glasshouse Lamp by Kristýna Pojerová
این طراحی یک راه حل خلاقانه برای شهروندانی دارد که می خواهند گیاهان تازه در دستانشان داشته باشند(ترجمش بده)،هنگام آشپزی در آشپزخانه.گیاهانی که داخل این لامپ شیشه ای به صورت حلقه ای هستند که وسط آن سوراخ است و به راحتی امکان دسترسی به گیاهان و مراقبت از آنها توسط آن انجام میشود.این طراحی یک خرد اقلیم ایجاد کرده است و همین طور استفاده از گرمای ایجاد شده توسط جباب و گیاهان را ممکن میسازد.
فایل پیوست 65436فایل پیوست 65437