سلام بر همگي
من به مطلبي درباره رنگ سازمانها در فروم بر نخوردم.
اين موضوع تحقيق منه.
لطفا اگه هر گونه اطلاعاتي چه كتاب، چه سايت داريد اعلام كنيد.
ضمنا نمونه هايي از سازمانهاي مختلف همراه با معرفي رنگهاي آنها و مفاهيم مربوطه به آنها نياز دارم.
سپاسگذاري ....ممنون